Müügiprotsess toimub kahes etapis:

1. Võlaõiguslik leping (VÕL)

Esmalt sõlmitakse rekonstrueerimisjärgus korterelamus korteri ostjaga notariaalne võlaõiguslik leping, kus fikseeritakse kõik tehingu üksikasjad. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub ostja 20% lepingu eseme müügihinnast.

2. Asjaõigusleping

Korterelamu rekonstrueerimise lõppedes, pärast seda, kui ostja on lepingu eseme üle vaadanud, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping. Ostja tasub ülejäänud 80% lepingu eseme müügihinnast ning toimub Lepingu eseme omandiõiguse üleminek  müüjalt ostjale. (Kinnistusregistris tehakse märge omaniku muutuse kohta).

Korteri müügihinnas sisaldub:

Korteri müügihinnas ei sisaldu:

Tunned huvi?
Võta ühendust!

Eve Tarm
Müügijuht
Tel. 566-85457 
Eve@lpr.ee